Architektúra

Vyberte najzaujímavejšiu slovenskú novú stavbu.

Stačí ak pošlete do 19. 3. 2019 SMS na číslo 6663 v tvare: PLS(medzera) arch(medzera)odpoveď 1-7(medzera)priezvisko, meno, ulica, číslo domu, mesto, PSČ. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH.

1. Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava

Pôvodný štadión bol najstaršou hotelovou halou na Slovensku. Klzisko s umelým ľadom na dnešnej Trnavskej ceste sa začalo stavať ešte v roku 1939, prvé tribúny okolo neho pribudli v rokoch 1948 – 49. V roku 1958 bolo klzisko s umelým ľadom zastrešené. Výraznej rekonštrukcie sa štadión dočkal začiatkom deväťdesiatych rokov a kompletnú prestavbu do súčasnej podoby absolvoval v rokoch 2009 – 2011.

2. Sky Park, Bratislava

Revitalizáciou nevyužitého industriálneho územia by sa malo organickým spôsobom rozšíriť centrum hlavného mesta.Sky Park navrhla svetoznáma architekta  Zaha Hadid, prvá žena, ktorá získala Pritzkerovu cenu za architektúru. Bol jedným z jej posledných projektov, na ktorom pracovala pred svojou smrťou v roku 2016. So svojím štúdiom navrhla rezidenčné veže a vyššiu kancelársku budovu.

3. Chata pod Rysmi

Kamenná chata sa začala stavať už v roku 1932, o rok neskôr bola skolaudovaná. V roku 1955 ju poškodila lavína, v roku 1977 ju zrekonštruovali. V roku 2000 ju takmer zničila lavína, na jej mieste sa začala budovať nová chata, ktorú sa podarilo organicky zakomponovať na pôvodné miesto. Do plnej prevádzky ju opätovne uviedli v roku 2013.

4. Výmenník Važecká, Košice

Pôvodne výmenníková stanica tepla bola prerobená na kultúrno-komunitné centrum, pričom bola do neho zakomponovaná aj lezecká stena. S kubistickými prvkami vyzerá futuristicky a možno na niekoho môže pôsobiť možno kontroverzne. Stavba bola nominovaná na cenu Dušana Jurkoviča 2013 a v roku 2015 na cenu Miesa van der Rohe  za modernú architektúru.

5. Materská škola Guliver, Banská Štiavnica

Škôlku sa podarilo prirodzeným spôsobom zakomponovať členitého terénu na okraji sídliska Drieňová v Banskej Štiavnici. Nejde však len o vonkajší vzhľad. Veľký dô­raz bol kla­dený aj na funkčnosť – na to, ako objekt bude pôsobiť na deti  a ako simulovať k rôznym aktivitám .Stavba získala cenu Dušana Jurkoviča za rok 2016.

6. Danubiana Meulensteen Art Museum, Čunovo

Je to ďalšia zo stavieb v našom výbere, ktorá sa citlivo a organicky snaží začleniť do svojho okolia a stavať na organickom spojení s prírodou a s vodným dielom. Aj preto hlavná stavba pripomína loď, obklopenú vlnami. jej súčasťou je aj presklený arkier, takmer „visiaci“ nad hladinou. Danubiana získala ocenenie Stavba roka 2014.

7. Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Architektonicky je objekt tvorený troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím, vrátane časti štvrtého, kde sa nachádzajú klubové a kultúrno-spoločenské priestory.  Strecha nad tretím podlažím je využitá ako otvorený priestor pre výstavy a akcie. Na ňu nadväzuje aj malá kaviareň v časti presklenej galérie v mieste vstupných priestorov. Stavba bola nominovaná na cenu ARCH za rok 2014.